Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Lief als Jezus...

‘Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus…’ luidt de tekst van een fijn happy clappy liedje, wat we waarschijnlijk allemaal mee kunnen zingen.

Voordat je zulke gevaarlijke woorden gaat zingen is het misschien wel eens even goed om je af te vragen hoe lief Jezus nu eigenlijk had.

In Mattheus 14:14 lezen we dat Jezus, toen hij de menigte zag, medelijden met ze kreeg (NBV), met ontferming bewogen werd (NBG) en de zieken genas.

Als Jezus mensen ziet wordt hij met ontferming bewogen, omdat hij van ze houdt. Hij houdt zelfs zo veel van mensen dat Hij zijn eigen leven heeft gegeven zodat al die mensen gered konden worden van een eeuwige dood. Maar toen Hij aan dat kruis stierf, betaalde Hij ook voor onze ziekten (Door Zijn striemen zijn we genezen, 1 Petrus 2:24).

Als wij mensen zien, zien wij dan ook mensen die verloren zijn, op weg naar de hel? Ziek, vermoeid, depressief? En kan het ons wat schelen? Het is waar, wij vinden niet iedereen even makkelijk om lief te hebben, dat is soms erg lastig. Maar dat zijn wel allemaal mensen waar Jezus voor gestorven is. Als wij die mensen dus gaan zien zoals Jezus ze ziet, dan gaan we ze vertellen van Jezus, de Redder, de Verlosser, de Geneesheer. Daar is waarschijnlijk een wonder voor nodig, want zo veel liefde kunnen wij niet makkelijk van nature opbrengen.
Maar als we de bewogenheid van Jezus voor mensen ontvangen, dan verzeker ik je, dan gaan er wonderen gebeuren!

‘Heer, doe een wonder, geef mij meer van Uw liefde!’