Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Wanneer heb je de Heilige Geest ontvangen?

Charismatici beweren dat het voor een gelovige belangrijk is dat hij de doop in de Heilige Geest ontvangt. Anderen beweren dat zodra je tot geloof komt automatisch de Heilige Geest ontvangt. De meningen hierin staan vaak recht tegen over elkaar. Wie heeft er gelijk?

In Efeze 1:13 lezen we dat we verzegeld worden met de Heilige Geest zodra we tot geloof komen, als onderpand van onze erfenis.
De Heilige Geest is onder het nieuwe verbond beschikbaar voor een ieder die wedergeboren is (Joël 3, Hand. 2:16). Daar vóór waren alleen enkele speciaal gezalfde profeten vol van de Heilige Geest. Deze wedergeboorte was pas beschikbaar nadat Jezus was opgestaan uit de dood. We lezen in Johannes 20:21 dat Jezus na Zijn opstanding op de discipelen blies en zei: 'Ontvang de Heilige Geest'.
Was dit dan de doop in de Heilige Geest? Nee, want die ontvingen ze pas op de Pinksterdag, toen ze in tongen begonnen te spreken. Dit was hetgeen Jezus bedoelde toen Hij in Handelingen 1:8 zei: 'Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt'.

Dat je niet automatisch wordt gedoopt in de Heilige Geest als je tot geloof komt, wordt duidelijk uit de volgende Bijbelgedeeltes. In Handelingen 8:14-17 lezen we dat mensen in Samaria tot geloof waren gekomen door de prediking van Filippus en zich hadden laten dopen. Toch hadden ze nog niet de Heilige Geest ontvangen. Daarop vertrokken Petrus en Johannes naar dat gebied en legden deze nieuwe gelovigen de handen op, waarna ze allemaal de Heilige Geest ontvingen.
In Handelingen 19:2 lezen we dat Paulus in Efeze een aantal gelovigen ontmoet die niet eens wisten dat er een Heilige Geest bestond. Paulus legt ze de handen op, waarna ze de Heilige Geest ontvingen en begonnen te profeteren en in tongen te spreken.

Om behouden (gered, een kind van God) te worden (het grootste wonder!) moet je belijden dat Jezus Heer is en geloven dat Hij uit de dood is opgewekt. Maar als je Gods stem wilt verstaan, wilt groeien in geloof en wandelen in kracht en overwinning, zieken genezen en demonen uitdrijven, dan is het noodzakelijk dat je wordt gedoopt in de Heilige Geest. Strek je er naar uit, vraag Geestvervulde mensen om je de handen op te leggen om de Heilige Geest te ontvangen. En weet je wat het mooie is? God gaat dat zeker doen. Hij belooft in Lukas 11:11-13 dat als Zijn kinderen om de Heilige Geest vragen Hij dat zeker zal geven, net zoals een aardse vader zijn kind geen steen zal geven als hij hem om een brood vraagt.
Lees het Nieuwe Testament en besef: Dit leven is ook voor jou!