Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

WWJD?

Je kent ze misschien wel, die polsbandjes met de tekst WWJD?
Volgens het Bourbon-genootschap betekent dat: Wat Willen Jullie Drinken? Wij Willen Jack Daniels. In de christelijke boekwinkel vertellen ze je dat het de afkorting is van de tekst: What Would Jesus Do?
Voordat je met zo’n polsbandje gaat rondlopen, omdat je ook zo graag wilt doen wat Jezus deed, is het misschien wel eens even goed om je af te vragen wat Jezus nou zoal deed.
In Handelingen 10:38 lezen we dat Jezus rondging, weldoende, en allen genezende. Jezus genas niet af en toe iemand, Hij deed niet anders. Altijd genezen, genezen, genezen. Mensen liefhebben, voeden, bevrijden, het Koninkrijk verkondigen. En genezen.
Jezus was altijd aan het doen. In de drie jaar dat hij hier op aarde heeft rondgelopen heeft Hij zoveel gedaan, dat volgens Johannes de wereld te klein zou zijn voor alle boeken die je nodig zou hebben om alles op te schrijven wat Jezus gedaan heeft.
Dus wil je doen wat Jezus deed? Verkondig overal het Koninkrijk en genees de zieken. (Mattheus 9:35)
En wil je ook nog doen wat Jezus je opdroeg? In Marcus 16 zegt Jezus: ‘Gaat uit in de hele wereld en verkondig het Evangelie, leg handen op de zieken en zij zullen genezen worden’.
Dat is wat Jezus deed, dat is wat wij moeten doen. Simpel.