Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

God wil, wil jij?

Een enkele keer vroeg een zieke die bij Jezus kwam: ‘Heer, als het Uw wil is…’ en iedere keer antwoordde Jezus: ‘Ik wil het, wordt gezond!’
Maar Jezus stelde ook wel eens een tegenvraag, zoals bij de blinde Bartimeüs: ‘Wat wil jij dat ik voor je doe?’ Wist Jezus dan niet dat hij blind was? En dat hij genezen wilde worden? Natuurlijk wel. Bartimeüs had zichzelf net helemaal belachelijk gemaakt, door luid naar Jezus te schreeuwen: ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ terwijl de omstanders hem toesnauwden dat hij zijn mond moest houden.
Read More...

Vrij van de vloek

Er zijn mensen die beweren dat God wil dat ze ziek zijn, misschien om ze een lesje te leren, of om ze nederig te maken of houden. Dit idee is nergens in de Bijbel terug te vinden. Integendeel. Ziekte is van de duivel. Altijd. In Handelingen 10:38 lezen we dat Jezus iedereen genas die in de macht van de duivel was. God is een goede Vader, die Zijn kinderen geen steen geeft als ze om een brood vragen. Read More...

Een ongelovig gebed?

Als iemand na gebed niet wordt genezen wordt er wel eens gezegd dat de zieke niet genoeg geloof heeft. Het is ook heel goed mogelijk dat degene die bidt niet genoeg geloof heeft.
Read More...

Jehovah Rapha

Vanouds was een naam natuurlijk meer dan een herkenningsmiddel, zodat je wist dat je moest reageren als je geroepen werd. Een naam drukte uit wie je was, hoe je was, wat je deed, gaf je karakter weer. Dat is nog terug te vinden in onze achternamen, Bakker, Visser, Slager, de Groot, Klein, etc. In de Bijbel zijn namen heel belangrijk. Read More...