Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010
Feb 2015

Bidt dat je wonderen mag doen!

Er wordt vaak beweerd dat er teveel nadruk wordt gelegd op wonderen en genezingen, en dat het daar helemaal niet om gaat. Wij als christenen horen Jezus en die gekruisigd te prediken en anders niet. We mogen ons alleen verheugen als mensen Jezus gaan volgen. We mogen niet achter wonderen aanlopen. Maar is dat ook zo?
Read More...