Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Shalom!

Waarschijnlijk kent iedereen het Hebreeuwse woord Shalom wel. Het is een groet die miljoenen mensen elkaar regelmatig toewensen, en niet alleen in Israel. Meestal vertalen we Shalom gemakshalve met 'vrede'.
Het woord Vrede wat in de Bijbel wordt gebruikt is in het Hebreeuws meestal Shalom. Paulus eindigt de meeste van zijn brieven met een vredewens. Jezus wordt de Vredevorst genoemd en Zijn Vader de God van de Vrede. Jezus zegt: 'Vrede zij u'.

Als je de Hebreeuwse betekenis van Shalom opzoekt zie je dat het veel meer betekent dan de afwezigheid van oorlog. Shalom komt van het woord shin-lamedh-mem en betekent letterlijk Volledigheid, Vervulling, Welbevinden. Shalom staat letterlijk voor heelheid, vrede tussen God en mensen, veiligheid, geluk, gezondheid en voorspoed.

God wil dat wij deze Shalom hebben, gezondheid, voorspoed en geluk, en vrede met Hem. Hij is onze Vader en wil het beste voor Zijn kinderen. En bovendien is het Zijn karakter, Zijn Goddelijke Naam: Jehovah Shalom, de Here is vrede (Richteren 6:24). En als Hij wil dat wij gezond zijn wil Hij ons genezen, want Hij is Jehovah Rapha, onze Geneesheer (Ex. 15:26). En als Hij wil dat wij voorspoedig zijn wil Hij ons in onze noden voorzien, want Hij is Jehovah Jireh, onze voorziener (Gen. 22:14).

God zegt: 'Ik immers, Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede (shalom) en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven'.
Dit is dus Gods vredewens voor jou: Geluk, gezondheid, voorspoed, veiligheid en vervulling van je leven.

Shalom!