Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Grote namen zijn zóóó 2013!

Veel mensen kijken vol bewondering op naar grote Godsmannen. Op zich is daar niets mis mee en ik denk dat het correct is om ze te eren en respecteren. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen zoals jij en ik.

We horen van grote wonderen bij mensen als T.L. Osborn, Reinhard Bonnke en David de Vos. Als er iemand ziek is zijn we geneigd om zo iemand naar een samenkomst van Jan Zijlstra te sturen, want als broeder Zijlstra bidt is de kans op een wonder veel groter.

Ik heb het voorrecht al deze mannen persoonlijk te kennen of gekend te hebben en ik hou ontzettend veel van ze. Maar van geen van hen heb ik de indruk dat ze over speciale genezingsgaven kunnen beschikken. Het enige wat ze gemeen hebben is hun grote passie voor het Evangelie en hun tomeloze inzet om die aan alle schepsels bekend te maken. De enige reden dat er zo veel wonderen gebeuren is omdat ze voor zulke enorme aantallen mensen staan waar ze voor mogen bidden.

We horen van steeds meer mensen hier in Nederland, die gevuld met dezelfde passie als deze mannen, de straat op gaan of naar vrienden en collega's, hen vertellen over de liefde van Jezus en bidden voor hun ziektes. We horen van getuigenissen van wonderen en eerlijk gezegd denk ik dat het percentage genezingen op straat hoger ligt dan in de gemiddelde Evangelisatiecampagne van deze 'grote' evangelisten.

Wat wij als 'gewone' gelovigen moeten leren, is dat de opdracht om uit te gaan in de wereld om het Goede Nieuws te verkondigen voor ons allemaal geldt. En dat de bijbehorende beloftes ook voor ons gelden. Wij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen die op Reinhard Bonnke rust, sterker nog, het is dezelfde Heilige Geest die op Jezus was. En als wij dan in gehoorzaamheid uitgaan, mogen we ook dezelfde resultaten verwachten. Net als de discipelen van Jezus: 'Zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.' (Marcus 16:20)

God heeft de 'grote' Godsmannen grote podia toevertrouwd, maar met deze methode zullen we nooit de hele wereld bereiken met het Evangelie. Pas als de gelovigen gaan beseffen dat de opstandingskracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, ook in ons woont, en we gaan er naar handelen, dan zullen we gaan zien dat de principes van exponentiële vermenigvuldiging hun vruchten gaan afwerpen en zullen we met z'n allen een grote oogst gaan binnenhalen. Stap uit, doe het gewoon!

En hoe zit het dan met die grote namen? De Bijbel zegt dat er maar één Naam gegeven is in de Hemel en op Aarde, en dat is de Naam boven alle Naam, Jezus Christus. In díe Naam mogen wij uitgaan, zieken genezen en mensen vrijzetten en dat is een geweldig voorrecht! Doe het gewoon!