Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Opdracht: Genees de zieken!

Paulus zegt in Romeinen 10: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?

Als wij het evangelie niet verkondigen, kunnen de mensen dus niet gered worden, volgens dit vers. Zou hetzelfde ook gelden voor genezing? Dat als wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, mensen niet genezen worden?
Jezus gaf zijn volgelingen macht en autoriteit om zieken te genezen, doden op te wekken en boze geesten uit te drijven:
- Mattheus 10:1: Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
- Marcus 3:15: Ze kregen de macht om demonen uit te drijven.

Ze kregen niet alleen de autoriteit, ze kregen ook de opdracht om, naast de verkondiging van het evangelie, de zieken te genezen:
- Lucas 9:2: Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.

Denk niet dat deze opdracht alleen voor de 12 discipelen gold. In Lucas 10: 9 geeft Jezus deze opdracht aan de 72: Genees de zieken.
En in Marcus 16 aan alle gelovigen:  Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Als je een gelovige bent heb je deze autoriteit ontvangen. Gratis, om niet, en niet om voor jezelf te houden, maar om uit te delen, zodat mensen genezen kunnen worden.
- Mattheus 10:8:  Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Petrus begreep het. Hij zei tegen de verlamde man: : ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’

Als gelovige heb je het ook. Geef het weg. Genees de zieken.