Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Beenlengteherstel is echt en blijvend

Er wordt van verschillende kanten kritiek geuit op 'beenverlenging' wat door verschillende 'gebedsgenezers' wordt toegepast. Het zou een illusie zijn, een placebo, niet te meten, geen ziekte dus onnodig, bedrog, en nog veel meer.

Graag wil ik het getuigenis van Hendrik delen.
Vijftien jaar geleden was Hendrik een van de vaste bezoekers van onze jeugdkerk Jesus is the Rock. Tijdens een van onze samenkomsten in 1998 werd er door de spreker gebeden voor rugklachten veroorzaakt door beenlengteverschil. Zelf had Hendrik speciale orthopedische schoenen met een verhoogde zool, die hij op advies van zijn arts had laten aanmeten. Deze had namelijk een beenlengteverschil van zo'n twee centimeter geconstateerd, die de oorzaak was van de rugklachten waar Hendrik mee kampte.
Pasted Graphic
Tijdens het gebed stond Hendrik vooraan, want hij wilde dat wel eens van dichtbij zien. Hij besloot stiekem weg te sluipen, want hij geloofde er niet zo in, dit was heel anders dan hij met zijn reformatorische achtergrond had meegekregen. Een van de leiders van Jesus is the Rock zag zijn ontsnappingspoging en bracht hem naar de spreker, die vervolgens voor zijn been bad.
Ogenschijnlijk gebeurde er op dat moment niets, maar toen Hendrik die avond in zijn caravan aankwam liep hij te zwalken alsof hij dronken was. Hij trok zijn schoenen uit en hij kon normaal lopen, allebei zijn benen waren even lang geworden. Vanaf dat moment heeft hij daar nooit geen last meer van gehad. Om te controleren of zijn benen echt wel gelijk waren geworden is Hendrik naar het ziekenhuis gegaan, die constateerden dat zijn benen inderdaad gelijk waren.
Tot op de dag van vandaag heeft Hendrik nog steeds gelijke benen en heeft hij nooit meer orthopedisch schoeisel hoeven dragen. Al die jaren heeft Hendrik zijn oude schoenen op zolder bewaard, als trofee van wat God voor hem heeft gedaan. Hij wilde er maar wat graag nog een keer mee op de foto, om te laten zien dat dit echt is. Toen hij hoorde dat er mensen zijn die dit soort dingen niet geloven, zei hij: 'Ze zijn gek'
Pasted Graphic 1