Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Gezondheid gebieden!

Gastblogger: Paul Immanuel Rooda

‘Alsjeblieft Heer, alsjeblieft Heer, alsjeblieft Heer’, bleef een man in Denemarken alsmaar herhalen, terwijl ik woorden van herstel over hem gebood. Ik stopte met bedienen en legde de man uit, dat als God iets beloofd heeft en Jezus zegt dat het volbracht is, we niet meer hoeven te smeken en te vragen. Als je smeekt en vraagt, terwijl God een belofte heeft gegeven, laat je daarmee alleen maar blijken dat je God niet gelooft!
‘Luister’, zei ik, ‘Jezus riep aan het kruis dat het volbracht was. Alles. Ook onze genezing, want vlak voor het kruis werd Hij ontzettend in elkaar geslagen. Die striemen zijn jouw genezing. Ik ga nu nog eens gezondheid gebieden en dan mag jij nu zeggen: ‘dank u wel Heer, dank U wel Heer.’’ Hij deed het en genas ter plekke.

Mattheus 11:21 geeft een heel belangrijk gebedsprincipe:
Jezus zei:
‘Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren!’
Er is een belofte van genezing. En omdat ik geloof dat het waar is dat Jezus al geslagen is voor mijn genezing (de striemen, Jes.53:5, 1Petrus 2:24), heb ik autoriteit en hoef ik Jezus niet meer te vragen. In plaats daarvan ga ik de overwinning die Hij behaald heeft gebruiken. Ik verklaar die overwinning over een zieke die voor me staat. En weet je wat nu zo mooi is? God hoeft dan niet een beslissing te nemen om het te doen. God staat namelijk achter mij en begint te werken in die zieke die voor mij staat, zodra ik gezondheid in de naam van Jezus verklaar.
Het probleem is dat heel veel Christenen geloven dat dit hoogmoedig is en dat je God niet kan dwingen iets te doen, of dat je God niet kan commanderen. Maar weet je wat nu zo mooi is? Ik commandeer God niet en ik dwing Hem niet…het enige dat ik doe is wat we zo vaak in het Onze Vader bidden:
‘Uw wil geschiede hier op aarde, zoals het (al) in de hemel is!’ Dus: ‘Gods wil geschiede over deze zieke, zoals het in de hemel al is, namelijk: ziekte ga weg en gezondheid kom terug! In de Naam van de Overwinnaar, de Geneesheer Jezus’.
Sla zelf de evangeliën er maar op na en zie of Jezus ergens bidt: ‘Heer, wilt u deze melaatse man genezen?’ Of kijk eens in Handelingen naar Petrus of Paulus of wie dan ook maar in het Nieuwe Testament. Vragen zij ook maar in één situatie aan God om iemand te genezen? Nee, nooit! Wanneer je gebiedt, dan is dat een commando aan ziekte om weg te gaan, voor de autoriteit die in mij is en achter mij staat: Jezus!
Probeer het maar uit bij een zieke of bij jezelf!

Paul Immanuel Rooda
www.alive-and-well.org