Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

God wil, wil jij?

Een enkele keer vroeg een zieke die bij Jezus kwam: ‘Heer, als het Uw wil is…’ en iedere keer antwoordde Jezus: ‘Ik wil het, wordt gezond!’
Maar Jezus stelde ook wel eens een tegenvraag, zoals bij de blinde Bartimeüs: ‘Wat wil jij dat ik voor je doe?’ Wist Jezus dan niet dat hij blind was? En dat hij genezen wilde worden? Natuurlijk wel. Bartimeüs had zichzelf net helemaal belachelijk gemaakt, door luid naar Jezus te schreeuwen: ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ terwijl de omstanders hem toesnauwden dat hij zijn mond moest houden.
Ik heb vaak mensen horen zeggen dat God wel weet dat ze ziek zijn en als het Zijn wil is, dan zal Hij ze wel genezen. Maar dat werkt niet zo. God verwacht dat we actief genezing najagen. Dat we Hem specifiek vertellen wat we willen. In de Bijbel lezen we dat iedereen die bij Jezus kwam werd genezen, slechts één keer lezen we dat Jezus naar een soort ziekenhuis gaat en daar maar één persoon geneest die er niet om gevraagd had.

God wil immers ook dat iedereen gered wordt, maar dat gaat niet automatisch. Er staat geschreven dat we ons moeten bekeren, en als we de Naam des Heren aanroepen zullen we behouden worden. Jezus heeft de prijs betaald voor onze redding, meer kon Hij niet doen. Het is aan ons om het aan te nemen en Hem uit te nodigen in ons leven. Hem vergeving te vragen voor onze zonden.
Hetzelfde geldt voor genezing. Jezus heeft de prijs betaald, door Zijn striemen zijn we genezen. Maar we moeten wel naar Hem toegaan, en ons misschien voor de mensen belachelijk gedragen, net als Bartimeüs die het uitriep naar Jezus, bijvoorbeeld door naar een genezingsdienst te gaan, of de oudsten roepen om voor je te bidden. En vertel Jezus maar wat je wilt. Want als je niet vraagt zul je ook niet ontvangen (Jakobus 4:2).

Ja, Jezus wil iedereen genezen. Nog nooit heeft Hij tegen iemand gezegd dat Hij dat niet wilde omdat Hij een bedoeling had met die ziekte, bijvoorbeeld om hem een lesje te leren of om hem nederig te houden.
Maar Jezus kan niet iedereen genezen. We lezen in Marcus 6:5 dat de mensen in Nazareth, waar Jezus opgroeide, niet genezen konden worden vanwege hun ongeloof. Dat was de reden dat ze niet naar Jezus toegingen en Hem smeekten hun te genezen.

Als we echt Jezus op Zijn Woord geloven en echt genezen willen worden, dan gaan we naar Jezus en roepen we het uit naar Hem: ‘Jezus heb medelijden!’ en vragen Hem ons te genezen.
Vraag en u zult ontvangen! (Johannes 16:23,24)