Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Genezing in jouw woord!

Hij zond Zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. (Psalm 107:20 NBV)

In Johannes 1 wordt Jezus Het Woord genoemd. Alles is er door ontstaan, in het Woord was leven. Jezus bracht (en brengt!) genezing.
Maar er is ook leven in het gesproken woord: God sprak een woord en de wereld werd geschapen.

Woorden hebben macht over leven en dood. (Spreuken 18:21 NBV)
Onze tong is het machtigste wapen wat wij hebben. Wij kunnen, door te roddelen, vervloekingen over mensen uitspreken. Maar met onze mond (tong) belijden wij ook dat Jezus Heer is, zodat we behouden zijn.

Jezus heeft ons autoriteit gegeven in de dingen die we zeggen, de scheppende kracht van woorden.
Wat wij binden op aarde zal gebonden zijn in de hemel, en wat je ontbindt zal ontbonden zijn. (Mattheus 16:19)
Als we spreken tot de berg moet hij wijken. (Marcus 11:23)

Als wij Gods Woorden spreken, zal God dat bevestigen met tekenen en wonderen.
In Marcus 16 (NBV) lezen we dat Jezus Zijn volgelingen de wereld inzond om het goede nieuws te verkondigen, en de gelovigen zouden herkenbaar zijn aan het feit dat ze demonen zouden uitdrijven en zieken gezond maken door handoplegging. Vervolgens lezen we dat ze inderdaad op weg gingen om het goede nieuws bekend te maken, waarop de Heer hen hielp en hun verkondiging kracht bij zette door de wonderen en tekenen die ermee gepaard gingen.

Waar denk je dat ze over spraken? Over Jezus, de wonderen die Hij deed, het Evangelie. Over Gods plan met jouw leven. Over gezondheid naar geest, ziel en lichaam.

De opdracht om uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen geldt ook voor ons vandaag. En we mogen dezelfde resultaten verwachten, want Jezus Christus is dezelfde!

Leven en dood is in de tong. Genezing is in de woorden die jij spreekt!