Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Zo zo...

Tegen de blinde Bartimeus zei Jezus: 'Uw geloof heeft u gered.' en hij kon weer zien. De bloedvloeiende vrouw raakte Jezus' kleed aan en werd spontaan genezen. Ook tegen haar zei Jezus: 'Uw geloof heeft u gered.' In de NBG-vertaling staat: 'Uw geloof heeft u behouden.' Misschien vraag je jezelf af wat dat met genezing te maken heeft.

Als we de grondtekst erbij halen zien we dat het Griekse woord sozo wordt gebruikt waar bij ons gered of behouden staat. Sozo betekent letterlijk: genezen naar geest, ziel en lichaam. In Lucas 8:36 (NBG) lezen we dat de bezeten man genezen was (NBV: gered). Ook hier wordt het woord sozo gebruikt. Toen Jezus aan het kruis stierf, betaalde hij in een keer onze redding, behoudenis, naar geest, ziel en lichaam. Zijn bloed vloeide voor onze zonden, door Zijn striemen zijn we genezen. Zo heeft Jezus het bedoeld, vrij van zonde, vrij van ziekte en vrij van depressie. Gezond naar geest, ziel en lichaam. Dat bloed van Jezus heeft nog niet aan kracht ingeboet. Ook vandaag geldt dat aanbod, dat als je Jezus in geloof aanraakt, je gered, behouden wordt, eeuwig leven ontvangt, vrijheid voor je geest en genezing voor je hele lichaam.Sozo. So het een, zo ook het ander. So zo! Zie zo!