Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Jehovah Rapha

Vanouds was een naam natuurlijk meer dan een herkenningsmiddel, zodat je wist dat je moest reageren als je geroepen werd. Een naam drukte uit wie je was, hoe je was, wat je deed, gaf je karakter weer. Dat is nog terug te vinden in onze achternamen, Bakker, Visser, Slager, de Groot, Klein, etc. In de Bijbel zijn namen heel belangrijk.
In Genesis lezen we dat de mens (Adam) namen aan de dieren mocht geven. Ik denk dat dat veel verder ging dan alleen maar een leuke naam voor op het bordje bij hun kooi. Ik denk dat hij ze daarmee ook hun karakter meegaf. Dat verklaart wat mij betreft waarom zoveel dieren een naar karakter hebben of zo agressief zijn: Na de zondeval heeft Adam zijn zondige natuur doorgegeven aan de dieren. Er zijn namelijk heel veel dieren waarvan ik denk dat God ze niet zo heeft geschapen. In dit stukje wil ik even stil staan bij de Naam van God. Door Zijn Naam kunnen we meer van God en Zijn karakter te weten komen. Een van de Goddelijke namen die we in de Bijbel tegenkomen is Jehovah(of JHWH) Rapha. In Exodus 15:26 wordt dit vertaald met de HERE, uw Heelmeester (NBG) of de HEER die jullie geneest (NBV). Dit geeft het karakter van God weer, dit is wie Hij is, een God die geneest. Zoals een bakker bakt en een visser vist, zo kan God niet anders dan genezen. In de woestijn openbaarde God zich aan het volk Israel als de geneesheer en sloot een verbond met hen, dat Hij geen van de kwalen van de Egyptenaren op hen zou leggen. In de andere verbonds- of verlossingsnamen van God zien we meer van Gods karakter:
- Jehovah Shammah ‚ de HEER is tegenwoordig
- Jehovah Shalom ‚ de HEER is vrede
- Jehovah Ra-ah ‚ de HEER is mijn herder
- Jehovah Jireh ‚ de HEER voorziet
- Jehovah Nissi ‚ de HEER mijn banier
- Jehovah Tsidkenu ‚ì de HEER onze gerechtigheid
Door Zijn Naam mogen we weten wie God is: Onze herder, onze vrede, onze voorziener, onze gerechtigheid, en zeker ook onze geneesheer! En God is niet veranderd!