Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Vrij van de vloek

Er zijn mensen die beweren dat God wil dat ze ziek zijn, misschien om ze een lesje te leren, of om ze nederig te maken of houden. Dit idee is nergens in de Bijbel terug te vinden. Integendeel. Ziekte is van de duivel. Altijd. In Handelingen 10:38 lezen we dat Jezus iedereen genas die in de macht van de duivel was. God is een goede Vader, die Zijn kinderen geen steen geeft als ze om een brood vragen.
Want laten we eerlijk zijn: Iedereen wil toch gezond en gelukkig zijn? Daarom gaan we toch naar de dokter? Want als we er echt van overtuigd waren dat ziekte van God is, dat het Zijn wil is dat we ziek zijn, dan zou je wel heel erg tegen Zijn wil ingaan door naar de dokter te gaan. Dat zou pure ongehoorzaamheid zijn.

Deuteronomium 28 spreekt over zegen en vloek. Onder de opsomming van alle zegeningen staat een lijst met voorspoed en gezondheid. Als vervloeking worden de meest afschuwelijke ziektes genoemd voor degenen die zich niet aan Gods wetten houden.
Helaas zijn wij allen zondaars en verdienen het om onder de vloek te leven, maar toen Jezus voor ons allemaal aan het kruis stierf, kocht Hij ons vrij van de vloek van de wet (Galaten 3:13).
In Johannes 10:10 lezen we dat de dief (de duivel) alleen komt om te roven, slachten en vernietigen, maar dat Jezus, de Goede Herder, is gekomen om leven in al zijn volheid te brengen.
Een leven van volheid is een leven in gezondheid. De duivel is de dief die dat van ons wil roven. En in Jakobus 4:7 staat dat wij ons actief moeten verzetten tegen de duivel, dan zal hij van ons wegvluchten. Dan kunnen we gaan wandelen in vrijheid, voorspoed en gezondheid, in de zegeningen van Abraham! (Gal. 3:14)