Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

We zijn als Jezus

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 1 Johannes 4:17

De Bijbel zegt dat we als Jezus zijn. We vertegenwoordigen Jezus hier op aarde, we zijn Zijn lichaam.
Overal waar wij komen, komt Jezus.
Dat heeft wel consequenties. Dat betekent dat we ons ook moeten gedragen als Jezus. Het bovenstaande vers heeft het over de liefde die bij ons werkelijkheid is geworden, dat is de liefde van Jezus. En hoe openbaarde die liefde zich?

Jezus hield van de mensen, en daarom verkondigde Hij hen een boodschap van redding, en gaf Zijn leven, zodat we vrij zijn van de straf en eeuwig kunnen leven.
Als mensen ziek waren, genas Hij hen, en als ze onderdrukt werden door de duivel maakte Hij ze vrij.

Dat is Jezus. Dat zijn wij, Jezus op aarde. Een boodschap van redding en bevrijding, en genezing voor het lichaam.

Kunnen wij dat dan? Zeker, Jezus ons gemachtigd om Hem officieel te vertegenwoordigen en de dingen te doen die Hij deed. Hij zei: Leg zieken de handen op en ze zullen genezen (Markus 16:18). Genees de zieken (Mattheus 10:8). Jezus zei: Ik heb jullie macht gegeven om de kracht van de vijand te breken (Lucas 10:19).
En als Zijn liefde inderdaad bij ons werkelijkheid is geworden, dan willen we mensen ook genezen zien worden, net zoals Jezus met ontferming werd bewogen als Hij zieken zag. En vervolgens in actie kwam.

Jij bent (als) Jezus! Verkondig het koninkrijk, geneest de zieken!