Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

De Gloriestoel

Gastblogger: Ronald Plat

Het jaar 2012 was in alle opzichten een geweldig jaar. Ik ben in augustus 2011 voor het eerst met de Gloriestoel de straat op gegaan. In het begin baden we alleen voor ongelijke benen. Maar van benen ging het vervolgens al snel naar
andere zieke lichaamsdelen. Het bijzondere van wonderen is dat je er verslaafd aan raakt en gaat verlangen naar meer. Dat verlangen naar meer was heel sterk aanwezig op 1 januari 2012 en is in alle opzichten bevredigd dit afgelopen jaar. En ik verwacht nog grotere dingen voor 2013.

De Gloriestoel dankt zijn naam aan het simpele feit dat Gods aanwezigheid, Zijn glorie, sterk voelbaar aanwezig is wanneer we op straat bidden met de zieken. De Gloriestoel is in 2012 veel op pad geweest. Volendam, Almere, Amsterdam, Leeuwarden, Haarlem, Brussel, Maassluis, Zandvoort, Ommen en Texel. Onze vaste standplaats een keer per maand was Almere en Amsterdam. En wat hebben we veel wonderen gezien dit jaar. Vele ruggen, knieën, schouders, nekken, heupen en enkels werden door Jezus genezen en volkomen pijnvrij. Ook ogen werden genezen en slechthorenden gingen beter horen. Zij hadden hun gehoorapparaten niet meer nodig. Mensen met ongelijke voetlengte werden van hun probleem verlost. Hoofdpijn, migraine, reuma, tennisarmen, frozen shoulders en depressie moesten vluchten voor de naam van Jezus en we mochten het afgelopen jaar vele mensen in het Koninkrijk van God brengen als gevolg van de genezingswonderen. Als ik spreek over 'we' dan heb ik het over een groeiend team van mensen die elkaar via Facebook kennen en die dezelfde passie hebben: gehoorzamen aan de opdracht van Jezus om de zieken te genezen en het Koninkrijk van God te verkondigen. Op straat zie ik een prachtige eenheid onder de Christenen die vanuit dezelfde passie samenwerken. En het mooie is dat Pappa God het afgelopen jaar de handen gebruikte van ALLE christenen die meededen op straat. Het maakte werkelijk niet uit wie er met de zieken bad, er was bijna altijd resultaat. Marcus 16:18 is een belofte die namelijk voor alle christenen geldt. Als wij op zieken de handen leggen dan zullen zij genezen. Doen wij dat niet, dan zullen de zieken ziek blijven. Pappa God heeft in al zijn soevereiniteit besloten om met Zijn kinderen samen te werken hier op aarde. Als wij willen zien dat Nederland wordt getransformeerd is het van belang dat alle wedergeboren kinderen van God in actie komen en laten zien aan de mensen in dit land hoe goed onze Pappa is. Dat doen we door de zieken op straat te genezen en daarna te vertellen over het Koninkrijk van God en het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Maar niet alleen op straat, ook in de ziekenhuizen, op de sportschool, op het werk, op school, in de supermarkt, etc.

Voor 2013 heb ik grote verwachtingen. De Gloriestoel zal een elfstedentocht gaan houden in Friesland. Verder staan Den Bosch en Alkmaar op het programma en verwacht ik dat vele andere Christenen op pad zullen gaan met een Gloriestoel om te bidden met de zieken op straat in hun eigen woonplaats of in hun omgeving. Ik verwacht dat we dit jaar een doorbraak gaan zien als we gaan bidden voor kanker, diabetes, Parkinson, Alzheimer, autisme en vele andere ziekten. En ik reken erop dat we in 2013 ook mensen uit de dood zullen opwekken in Jezus naam. Ook dit is een opdracht van onze bruidegom Jezus in Matteus 10:8. Als ik spreek over 'we' dan bedoel ik alle christenen die uit de kerkmuren vandaan zullen breken en actief gaan uitstappen om de opdracht van Jezus uit te voeren: genees de zieken, wek doden op, drijf demonen uit en maak alle volkeren tot mijn discipelen.

Het is oogsttijd! Pappa belooft in Jesaja 60:1-5 dat Zijn glorie in deze tijd over ons gezien zal worden. Er is echter wel een voorwaarde: dat wij eerst opstaan en in actie komen. Ik zie uit naar een enorme toename van arbeiders in 2013 om de oogst binnen te halen.
Ik wens u allen een glorieus en zeer vruchtbaar 2013 toe.

Ronald Plat
www.gloriestoel.nl